Föreläsningar

10 % av arvodet går oavkortat till att hjälpa barn i utsatta miljöer.