Ungdomar

Att våga göra val

Är du ett offer eller en väljare? En passiv gnällare, en forcerad energitjuv eller ursäkternas mästare? Hur tar du ansvar för ditt liv? En föreläsning om att våga göra aktiva val.

Tony Silverstolpe
tony@actionbysilver.se

0703 79 78 75