Ungdomar

Är du ett offer eller en väljare? En passiv gnällare, en forcerad energitjuv eller ursäkternas mästare? Hur tar du ansvar för ditt liv? En föreläsning om att våga göra aktiva val.

10 % av arvodet går oavkortat till att hjälpa barn i utsatta miljöer.

Tony Silverstolpe-Berglund
tony@actionbysilver.se

0703 79 78 75