Högskolor

Vilka krav ställs på framtidens ledare och vem ställer kraven? Kan en ledare förändra världen? En föreläsning om perspektiv, förändring, ansvar, integritet och empati.

10 % av arvodet går oavkortat till att hjälpa barn i utsatta miljöer.

Tony Silverstolpe-Berglund
tony@actionbysilver.se

0703 79 78 75